Dzień dobry,

Niniejsza ankieta stanowi element badań naukowych analizujących wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Badania realizowane w ramach zatwierdzonej w dniu 6 lutego 2014 roku przez Radę Naukową Wydziału Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk rozprawy pod tytułem „Wpływ wirtualizacji na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”. Projekt aplikuje o finansowanie badań w ramach Narodowego Centrum Nauki.

Wyniki będą miały zastosowanie głównie w sektorze Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw i wierzę, że w istotny sposób wpłyną na poprawę konkurencyjności rodzimych firm. Po zakończeniu badań, gotowe opracowanie zostanie do Państwa bezpłatnie rozesłane na wskazany adres e-mail lub pocztą.

Bardzo proszę o wypełnienie załączonej ankiety w formie elektronicznej na stronie www.perkowski.info. Wśród osób biorących udział w badaniu zostaną rozlosowane pamięci masowe Pen Drive. Natomiast wszyscy uczestnicy badań otrzymają gotowe opracowanie zawierające wnioski. Wypełnienie ankiety jest dobrowolne a uzyskane dane będą wykorzystane wyłącznie w wyżej wymienionym badaniu. Wszelkie zapytania można kierować pod adres e-mail: robert@perkowski.pl lub znaleźć na stronie: www.perkowski.info.

Serdecznie dziękuję za pomoc.

Z poważaniem,
Robert Perkowski.1. Proszę wybrać jedną z poniższych czynności stanowiących priorytet w firmie:
Poszukiwanie partnerów, kooperantów Kontraktowanie, podejmowanie negocjacji i ustaleń
Realizacja planu produkcji Zerwanie dotychczasowych powiązań, rekonfiguracja


2. Proszę wybrać odpowiednią wielkość reprezentującą Państwa przedsiębiorstwo:
do 5 pracowników (mikro) od 5 do 50 pracowników
od 50 do 250 pracowników powyżej 250 pracowników


3. Jakich kanałów komunikacyjnych używa się w Państwa firmie w wybranych przypadkach?
(wybór wielokrotny - można zaznaczyć kilka odpowiedzi w jednym wierszu)
  dedykowa- ne sieci i oprogra- mowanie strony www/ internet e-mail (poczta elektroniczna) telefonicznie kontakty osobiste nie wykonujemy takich czynności
W komunikacji z klientami w procesie badania ich potrzeb oraz oczekiwań w stosunku do produktów.
W procesie ustalania ceny produktu, ceny produktów konkurencyjnych oraz możliwości udzielenia rabatów.
Podczas marketingu, reklamy i promocji produktów.
W procesie dystrybucji.
Pomiędzy pracownikami firmy, kierownictwem a pracownikami.
W procesie zarządzania, logistyki wewnętrznej i planowania.
Podczas dokonywania transakcji, realizacji płatności.


4. Kto w Pańśtwa firmie realizuje dany zakres czynności?
(wybór wielokrotny - można zaznaczyć kilka odpowiedzi w jednym wierszu)
Niezależne firmy zewnętrzne Firma z którą jesteśmy powiązani Wyspecja- lizowane komórki naszej firmy Niezależna grupa pracowników Pojedyńczy, wyznaczony pracownik naszej firmy NIKT - to może robić tylko właściciel
Opracowanie nowego produktu spełniającego oczekiwania rynku.
Określenie poziomu cen.
Opracowanie i prowadzenie kampanii promocyjnej, reklamowej, marketing.
Dystrybucja, logistyka zewnętrzna.
Prowadzenie szkoleń, doskonalenie zawodowe i rekrutacja kadry pracowniczej.
Budowanie struktury organizacyjnej, opracowanie procesów produkcyjnych.
Wystawianie faktur, prowadzenie korespondencji i obsługa formalna.


5. Jak oceniają Państwo poszczególne elementy w waszej firmie w stosunku do firm konkurencyjnych?
(jeden wybór na jeden wiersz)
Jesteśmy liderami na rynku Nasza silna strona Porównywalnie z konkurencją Posiadamy niewielkie zaległości Nasza słaba strona
Produkt (Atrakcyjny, szeroki i spełniający oczekiwania asortyment produktów)
Cena (Konkrecyjna cena produktów)
Promocja (Dobra znajomość marki i oferty produktowej, atrakcyjne promocje)
Dystrybucja (Dostawa na czas i na miejsce po atrakcyjnej cenie)
Ludzie (dobrze wyszkolony i fachowy personel)
Procesy (Odpowiednie technologie i dobra komunikacja wewnętrzna)
Świadectwa materialne (np. sprawne wystawianie faktur i dokumentów, szybkie realizowanie przelewów)


6. Kto w Pańśtwa firmie realizuje dany zakres czynności?
(wybór wielokrotny - można zaznaczyć kilka odpowiedzi w jednym wierszu)
Niezależne wyspecjalizowane firmy zewnętrzne Przedsiębiorstwo z którym jesteśmy związani organizacyjnie Wyspecjalizowane komórki (działy) naszego przedsiębiorstwa Niezależna grupa pracowników Pojedyńczy, wyznaczony pracownik naszej firmy NIKT - to może robić tylko właściciel
Tworzenie produktu (opracowanie projektu (prototypu) spełniającego wymagania klientów)
Produkt rynkowy (Wdrożenie (realizacja) opracowanego produktu do produkcji)
Zdobywanie materiałów (poszukiwanie dostawców odpowiednich surowców, organizowanie logistyki)
Zdobywanie produktów (organizacja promocji i reklamy, zwiększenie udziału w rynku)
Zarządzanie sprzedażą i zadowoleniem klienta (kompleksowa organizacja obsługi klienta)


7. Jakich kanałów komunikacyjnych używa się w Państwa firmie w poszczególnych przypadkach?
(wybór wielokrotny - można zaznaczyć kilka odpowiedzi w jednym wierszu)
  dedykowa- ne sieci i oprogra- mowanie strony www/ internet e-mail (poczta elektroniczna) telefonicznie kontakty osobiste nie wykonujemy danych czynności
Opracowując produkt (opracowanie prototypu spełniającego wymagania klientów)
Wdrażając produkt rynkowy (Wdrożenie opracowanego produktu do produkcji)
Zdobywając materiały (poszukiwanie dostawców odpowiednich surowców, organizowanie logistyki)
Zdobywając produkty i rynek (poprzez organizację promocji i reklamy)
Zarządzając sprzedażą i zadowoleniem klienta (kompleksowa organizacja obsługi klienta)


8. Jak Państwo oceniacie potencjał waszego przedsiębirostwa we wskazanych obszarach?
(jeden wybór na jeden wiersz)
Jesteśmy liderami na rynku Nasza silna strona Porównywalnie z konkurencją Posiadamy niewielkie zaległości Nasza słaba strona
Tworzenie produktu (opracowanie prototypu spełniającego wymagania klientów)
Wdrażanie produktu rynkowego (Wdrożenie opracowanego produktu do produkcji)
Zdobywanie materiałów (poszukiwanie dostawców odpowiednich surowców, organizowanie logistyki)
Zdobywanie rynku i produktów (organizacja promocji i reklamy)
Zarządzanie sprzedażą i zadowoleniem klienta (kompleksowa organizacja obsługi klienta)


9. W jaki sposób zachodza zmiany w zakresie...
(jeden wybór na jeden wiersz)
Zdecydowanie rośnie Rośnie Jest stabilna Powoli zmniejsza się Gwałtownie spada
Liczby nowych klientów..
Liczby stałych klientów..
Sumy obrotów..
Liczby pracowników..
Współpraca z kontrahentami..
Wartości firmy..


10. Klientami naszej firmy przeważnie są:
Duże przedsiebiorstwa Małe i średnie przedsiębiorstwa
Klienci indywidualni Administracja rządowa, samorządowa i podległe im jednostki
Instytucje pozarządowe


11. Wiek przedsiębiorstwa:
poniżej roku od 1 roku do 5 lat
od 5 do 15 lat powyżej 15 lat


12. Forma działalności:
handel usługi produkcja


13. Rynek na jakim działa przedsiębiorstwo:
osiedlowy lokalny (miasto, gmina, powiat) wojewódzki
krajowy międzynarodowy globalny


14. Kod pocztowy:


Jeżeli życzycie sobie Państwo otrzymać opracowany wynik badań i wziąć udział w losowaniu przenośnych pamięci Pen Drive, proszę o wypełnienie poniższych danych teleadresowych (elektroniczny i tradycyjny adres).
Imię i nazwisko (lub nazwa firmy):
Adres email:
Adres pocztowy (kod, miejscowość, ulica i nr:
ilość wypełnionych ankiet: 178 stat4u